LaserRun Cross

LaserRunCross (LRC) er en variant af LaserRun, hvor der er mere end én skydelokalitet. Man starter med skydning på hovedskydebanen, og har i alt mellem 3 og 6 skydninger. Imellem disse løber man i terrænet til næste skydelokalitet. Der er 5 pladser ved hver lokalitet og grupper af 5 deltagere sendes afsted samtidig. Ens startnummer definerer hvlken bane man skyder på. Man skal skyde på samme banenummer hvert sted.
Næste gruppe sendes afsted et antal minutter efter den forrige. Overhaler man deltagere fra gruppen foran, har man ret til at skyde først.

LaserRunTeam (LRT) afvikles enten som LRC ovenfor, eller i forbindelse med standard LaserRun løb. Men i LRT deltager man som 5-personsgruppe/familiegruppe, og alle 5 starter samtidig. Gruppens samlede tid definerer scoren for gruppen, altså de 5 løbetider lægges sammen.

Del siden